În acest articol vă prezentăm:

 • Condițiile de ambalare a mărfurilor periculoase,
 • Ambalarea mărfurilor periculoase,
 • Prescripții referitoare la transportul mărfurilor periculoase și
 • Avantajele mărfurilor periculoase ambalate în cantități limitate.

Avantajele mărfurilor periculoase ambalate în cantități limitate

Condițiile de ambalare a mărfurilor periculoase

Mărfurile periculoase trebuie ambalate în ambalaje combinate. Acest mod de ambalare permite expeditorilor și transportatorilor să opereze cu aceste mărfuri periculoase beneficiind de excepții de la prevederile acordului ADR. Ca excepțiile să se poată aplica și valorifica, OBLIGATORIU trebuie să se utilizeze pentru ambalare ambalaje combinate.

Ce înseamnă ambalaj combinat?

„Ambalaj combinat” înseamnă o combinație de ambalaje destinată transportului, constituită dintr-un ambalaj exterior sau mai multe.

Ambalare combinata - Honexpres

Capacitatea ambalajelor interioare nu poate depăși cantitatea maximă prescrisă în coloana (7a) din Tabelul A Capitolul 3.2 (https://www.adradviser.ro/lib/pgjvt7/ADR-2021—vol-I-ku9p8i3q.pdf). De la pagina 252 încolo găsiți toate substanțele în ordinea crescătoare al numărului ONU)

Valorile variază între 0 – 5 litri dacă este o substanță lichidă sau kg în cazul substanțelor solide.

Ca ambalaj exterior se pot utiliza ambalaje corespunzătoare, suficient de rezistente:

  • Rigide cu o masă totală brută maxim 30 de kg sau
  • Platouri cu folie sau husă retractabilă având masa totală maxim brută de 20 kg.

Coletele care conțin mărfuri periculoase în cantități limitate trebuie să poarte marcă.

Cum trebuie să fie o astfel de marcă?

Marca LQ - Honexpres

Marca trebuie:

 • Să fie ușor vizibilă, lizibilă și să poată rezista intemperiilor fără a se degrada substanțial,
 • Să aibă forma unui pătrat, așezat într-un unghi de 45,
 • Părțile superioare și inferioare, precum și bordura trebuie să fie negre,
 • Partea centrală să fie albă pe un fond suficient de contrastant,
 • Dimensiunile minime să fie de 100x100mm,
 • Grosimea liniei să fie min 2mm. Dacă dimensiunile coletului o impun, dimensiunile exterioare minime pot fi reduse până la minimum 50 x 50mm, iar grosimea liniei de contur poate fi redusă la minim 1mm.

Coletele care conțin mărfuri periculoase ambalate în cantități limitate în conformitate cu instrucțiunile tehnice OACI pot purta marca descrisă mai sus, in mijloc conținând litera „Y”.

Utilizarea supra-ambalajului

Cu excepția cazului în care mărcile reprezentative pentru toate mărfurile periculoase conținute în supra-ambalaj sunt vizibile, acesta trebuie marcat cu cuvântul „SUPRA-AMBALAJ”.

 • Literele mărcii „SUPRA-AMBALAJ” trebuie să fie de cel puțin 12 mm în înălțime.

 • Marca trebuie să fie în limba oficială a țării de origine (de asemenea, dacă acea limbă nu este limba engleză, franceză sau germană, trebuie să fie în limba engleză, franceză sau germană).

 • Supra-ambalajul trebuie marcat cu marca prezentată și descrisă mai sus.

Documentarea transportului

Înainte de transport, expeditorii de mărfuri periculoase ambalate în cantități limitate trebuie să informeze transportatorul într-o manieră detectabilă asupra masei brute totale a unor astfel de mărfuri care urmează a fi transportate.

Documentul de transport trebuie să conțină:

 • Denumirea comercială a mărfii,

 • Numărul, tipul și masa brută a mărfurilor periculoase ambalate în cantități limitate.

Marcarea unităților de transport

Marca LQ - Honexpres

Unitățile de transport cu o masă maximă mai mare de 12 tone care transportă colete ce conțin mărfuri periculoase în cantități limitate trebuie să fie marcate cu marca alăturată.

Dimensiunile mărci trebuie să fie cel puțin 250 x 250mm.

Mențiune: marcarea unității de transport nu este obligatorie dacă masa totală brută a coletelor care conțin mărfuri periculoase nu depășește 8 tone.

Atenție!

Marcarea unității de transport poate fi realizată DOAR cu marca LQ NUMAI dacă nu sunt prezente alte mărfuri periculoase, pentru care ar fi necesară semnalizarea cu panouri portocalii portocalie!

Marcarea unitatii de transport

Obligații

Îndeplinirea responsabilităților și sarcinilor persoanelor care intervin în gestionarea mărfurilor revin celor în calitate de:

 • Expeditor,
 • Ambalator,
 • Încărcător,
 • Transportator,
 • Descărcător,
 • Destinatar.

Persoanele care operează cu aceste mărfuri periculoase ambalate în cantități limitate trebuie să fi instruiți adecvat și să fie posesori ai unui certificat/unei adeverințe de pregătire 1.3 ADR.

(https://www.adradviser.ro/pregatire+lucratori+deposite+adr)

Atunci când unitatea de transport este marcată, adică conține peste 8 tone masă brută totală de mărfuri periculoase ambalate în cantități limitate, este interzisă trecerea prin tunele de categoria E.

În timpul manipulării coletelor ambalate în cantități limitate, fumatul este interzis în interiorul ori in apropierea vehiculelor sau containerelor. Această interdicție este aplicabilă de asemenea și țigărilor electronice.

Avantajele mărfurilor periculoase ambalate în cantități limitate – LQ

avantajele mărfurilor periculoase ambalate în cantități limitate

Iată care sunt avantajele mărfurilor periculoase ambalate în cantități limitate:

 • Ambalajele folosite NU trebuie să fie omologate. Acest lucru reprezintă o economie financiară. Ambalajele neomologate sunt mult mai ieftine decât cele omologate.

 • Transportul poate fi efectuat de către un conducător auto care nu deține un certificat de competență profesională obținută printr-un examen la o autoritate competentă.

 • Unitatea de transport NU trebuie semnalizată cu panouri portocalii. Astfel, cel puțin până la 8 tone masa brută totală de marfă, aceste transporturi nu vor atrage atenție organelor de control, comparativ cu transporturile de mărfuri periculoase semnalizate cu portocaliu, care sunt mult mai predispuse la controale.

 • Unitatea de transport nu este necesar să fie echipată cu echipament de protecție generală și personală pentru membrii echipajului.

 • În unele țări, amenzile aplicabile pentru nerespectarea unor dispoziții sunt de doar 10% față de transporturile de mărfuri periculoase care nu sunt exceptate de la prevederile acordului ADR.

Ambalare combinata Honexpres

Honexpres – expediții de mărfuri periculoase

Casa de expediții Honexpres organizează expediții de mărfuri periculoase de la A la Z. Echipa noastră de profesioniști cu experiență se ocupă de tot ce înseamna organizarea transportului tău indiferent ce marfă transporți, formalitață vamale, asigurări și servicii conexe de logistică. Vrei să lucrezi cu o casă de expediții profesională? Cere o cotație de la Honexpres!

Sursă fotografie principală: iata.com

Recent Posts

Archives

Categories

Tags

Discussion

Leave A Comment

Related Posts

If you enjoyed reading this, then please explore our other articles below:

Back to News