Atunci când apelezi la serviciile unei case de expediții, vor fi încheiate o serie de contracte. Aceste acte oficiale au rolul de a preciza obligațiile și drepturile fiecărei părți, așa încât procesul de expediție a mărfurilor să decurgă în cele mai bune condiții. Află din acest articol marca Honexpres care sunt contractele necesare în procesul de expediție a mărfurilor și la ce trebuie să fii atent!

Contractele necesare în procesul de expediție a mărfurilor

În momentul în care un client decide să lucreze cu o casă de expediții, este necesară încheierea a două contracte:

  • un contract de expediții între client și casa de expediții,
  • un contract de transport între casa de expediții și subcontractanții săi.

contract de expeditii - Honexpres

Să analizăm pe rând cele două tipuri de contracte:

Contractul de expediții dintre client și casa de expediții

După ce decizi să lucrezi cu o casă de expediții, primul pas este încheierea unui contract de expediții cu aceasta. Acest act este cel care îți va proteja interesele. Dacă nu ți se oferă încă de la început contractul de expediții pentru a-l citi și a-l semna, acesta este un semnal de alarmă. Ai întotdeauna grijă să începi procedurile de expediție doar atunci când ai un contract solid semnat!

Secțiunile care ar trebui să apară în orice contract de expediții sunt următoarele:

– datele de identificare ale părților;
– numele persoanelor ce reprezintă societățile și calitatea acestora;
– obiectul contractului;
– obligațiile ce revin părților în derularea contractului;
– condițiile de livrare și de calitate a bunurilor și/sau serviciilor;
– termenele agreate;
– modalitățile de plată și de garantare a plății prețului;
– instrumentele de plată;
– clauzele de consolidare a prețului în condițiile inflației și devalorizării;
– riscul contractual;
– modul de soluționare a eventualelor litigii apărute în legătură cu derularea și executarea contractului;
– forța majoră;
– semnăturile părților.

În funcție de tipul transportului și a mărfii tale, contractul poate conține și anumite clauze specifice sau chiar acte adiționale.

Contractul de transport dintre casa de expediții și subcontractanți

După încheierea contractului cu clientul, casa de expediții trebuie să încheie un alt contract de transport cu subcontractanții săi. Cine sunt aceștia? Sunt cei care se vor ocupa efectiv de transport, cu mijloace de transport proprii sau asupra cărora au drept de utilizare. De regulă, subcontractanții sunt chiar operatorii de transport (rutier, aerian, feroviar, maritim, fluvial).

În principiu, secțiunile unui astfel de contract de transport sunt identice cu secțiunile contractului de expediții. În plus, contractul de transport poate conține anumite instrucțiuni speciale oferite de casa de expediții.

Subcontractanții au obligația deținerii licențelor și autorizațiilor valabile stabilite prin lege pentru modul de transport respectiv și să le prezinte societății de expediții la solicitarea acesteia. De asemenea, subcontractanții trebuie să posede polițe de asigurare a răspunderii specifice activității operatorului de transport.

contract transport subcontractori - Honexpres

Organismele care reglementează contractele necesare în procesul de expediție a mărfurilor

Normele standard care guvernează contractele necesare în procesul de expediție a mărfurilor sunt:

  • normele USER actualizate în anul 2021 pentru toate modalitățile de transport, disponibile aici;
  • condițiile generale recomandate și aplicate de organizațiile profesionale din țări cu activități de expediții importante, de exemplu FIATA, care a emis propriile reguli – FIATA Model Rules for Freight Forwarding Services.

 

Honexpres – expediții de mărfuri

Honexpres este o casă de expediții cu experiență. Din momentul în care semnăm contractul cu tine, avem grijă de absolut totul pentru ca transportul mărfii tale să decurgă perfect. Lucrăm doar cu subcontractori cu experiență și verificăm toate avizele lor la zi. Satisfacția clienților noștri este cea mai importantă. De aceea, avem grijă de marfa ta exact așa ca și cum ar fi a noastră! Cere o ofertă de expediții pentru marfa ta!

Casa de expeditii Honexpres

Recent Posts

Archives

Categories

Tags

Discussion

Leave A Comment

Related Posts

If you enjoyed reading this, then please explore our other articles below:

Back to News