Având în vedere că, în conformitate cu prevederile convenției CMR, dar și conform Acordului ADR capitolul 1.4.2.1.1. lit.(b), expeditorii au obligația să furnizeze transportatorului indicații și informații într-o formă detectabilă și, dacă este cazul, documentele de transport și documentele necesare de însoțire a mărfii (autorizații, acorduri, notificări, certificate, etc.), ținând cont în special de prescripțiile capitolului 5.4 (modul de declarare a mărfurilor periculoase în documentul de transport) și de tabelele din Partea 3. Află din acest articol cum se completeaza documentul CMR! Un articol marca Honexpres dedicat în special expeditorilor de mărfuri periculoase (centre logistice, depozite, producători etc.).

Cum se completează documentul CMR în cazul unui transport rutier ADR?

Sunt situații când expeditorul nu furnizează aceste informații. În consecință, transportatorul este nevoit să completeze documentul de transport și să declare mărfurile periculoase în documentul de transport.

Pentru a veni în sprijinul expeditorilor, dar și a transportatorilor, vă prezentăm câteva situații de expedieri de mărfuri periculoase și vom explica declararea mărfurilor în documentul de transport.

Informațiile de baza care trebuie indicate în documentul de transport referitor la marfa periculoasă:

 • Numărul ONU, precedat de literele „UN”,

 • Denumirea oficială a substanței, completată dacă este cazul de denumirea tehnică a substanței,

 • Numărul etichetei sau al etichetelor de pericol,

 • Grupa de ambalare a substanței, cu excepția substanțelor din clasele 1, 2, 5.2, 6.2, 7 și mărfurilor autoreactive din clasa 4.1,

 • Codul de restricție tunel – cu excepția situației în care la încărcare se știe că pe traseul pe care se va efectua transportul nu există tuneluri sau nu există tuneluri cu restricții pentru mărfuri periculoase,

 • Numărul de ambalaje,

 • Denumirea tipului ambalajului, care poate fi completată în paranteză cu codul care indică cu exactitate conform ADR tipul și materialul ambalajului,

 • Cantitatea totală per tip de ambalaj,

 • Alte indicații suplimentare.

Informațiile necesare declarării mărfurilor periculoase în documentul de transport se extrag din Tabel A, din Capitolul 3.2 ADR:

Exemplu Tabel A CMR

Coloanele (1), (2), (4), (5) si (15) trebuie să fie avute în vedere când declarăm marfa periculoasă în documentul de transport. Dacă completați informațiile în ordinea (1)-(2)-(5)-(4)-(15), declararea mărfii periculoase va fi corect făcută.

Coloanele 1-2-5-4-15 CMR

Exemple utile de completare a documentului CMR

1. Transport/Expediție

Amoniu Nitrat încadrat la numărul ONU 2067 transportat în recipiente mari pentru vrac flexibile in total 10.000 kg (10 tone)

transport CMR Azotat de Amoniu

Așadar, observăm în acest exemplu că în documentul CMR aferent acestui transport rutier ADR, s-au completat:

 • numărul ONU al substanței, precedat de literele UN, sub forma UN2067,
 • denumirea și descrierea substanței periculoase transportate, respectiv “Nitrat de amoniu”,
 • clasa substanței periculoase transportate, în acest caz clasa 5.1,
 • codul de clasificare al substanței periculoase transportate, în acest caz codul O2,
 • grupa de ambalare, în acest caz grupa III,
 • codul etichetei, în acest caz 5.1,
 • codul de restricție pentru traversarea tunelurilor.

 

Să analizăm în continuare și alt exemplu:

2. Transport/Expediție

DEZINFECTANT LICHID COROSIV încadrat la numărul ONU 1903 ambalat în recipiente interioare de 20 L, conținute in ambalaje exterioare de cutie de carton. Cantitatea totală de substanță corozivă este de 2000 de litri.

UN1903 -corosiv CMR

 

Palet corosiv CRM

Observăm și în acest exemplu completarea documentului CMR aferent acestui transport rutier ADR:

 • numărul ONU al substanței, precedat de literele UN, sub forma UN1903,
 • denumirea și descrierea substanței periculoase transportate, respectiv “Dezinfectant lichid corosiv, N.S.A”,
 • clasa substanței periculoase transportate, în acest caz clasa 8,
 • codul de clasificare al substanței periculoase transportate, în acest caz codul C9,
 • grupa de ambalare, în acest caz grupa II,
 • codul etichetei, în acest caz 8,
 • dispozițiile speciale,
 • codul de restricție pentru traversarea tunelurilor.

 

3. Transport/Expeditie

 • 30 de butoaie de acetonă, în total 600litri,
 • 100 de bidoane de acetonă, în total 1000 de litri,
 • 50 de saci de naftalină solidă, în total 250 de kg.

 

butoi 1090 CMRbidon corosiv CMRsac 1334 CMR

 

 

descriere acetona+naftalina

4. Transport/Expediție

Mărfuri periculoase expediate în cantități limitate, care se încadrează la excepția 1.1.3.6 din ADR, adică punctajul ADR calculat nu depășește 1000 de puncte.

 • 5 bidoane de METANOL, UN 1230, în total 75 de litri,
 • 20 de cutii de VOPSELE, UN 1263 , grupa de ambalare III, în total 400 de litri și greutate brută 520 kg.

descriere metanol si vopsele

MENȚIUNI:

 •  VOPSELELE sunt ambalate în recipiente interioare bidoane de plastic, supra-ambalate în cutii de carton. La astfel de ambalări combinate, în documentul de transport NU trebuie indicat tipul ambalajului interior, ci doar cel exterior. În cazul de față – cutie de carton.

 • Pentru ca excepția sub 1000 de puncte în cazul expedițiilor de mărfuri periculoase în cantități limitate să fie aplicabilă, în documentul de transport (după declararea mărfurilor periculoase) trebuie indicate cantitățile pentru fiecare categorie de transport și punctajul calculat per categorie de transport.

 • Punctajul total per expediție NU trebuie indicat, nu este obligatoriu. Totuși, poate ajuta transportatorii și în mod direct conducătorii auto să identifice mai repede dacă marfa se încadrează în limite libere exceptate la transport conform 1.1.3.6 sau nu.

 

Sperăm să te ajute informațiile despre cum se completează documentul CMR expuse cu exemple în acest articol.

 

Honexpres – organizare expediții de marfă

Casa de expediții Honexpres are capacitatea logistică, experiența necesară și personalul perfect instruit pentru a organiza expediții de marfă la nivel intern și internațional în cele mai bune condiții. Ai marfă de transportat, inclusiv mărfuri periculoase? Noi avem soluția perfectă pentru tine!

Casa de expeditii Honexpres

Recent Posts

Archives

Categories

Tags

Discussion

Leave A Comment

Related Posts

If you enjoyed reading this, then please explore our other articles below:

Back to News