Tranzitul vamal este o procedură prin care mărfurile sunt transportate, sub control vamal, între două puncte ale unui teritoriu vamal printr-un alt teritoriu vamal. Când vorbim despre tranzitul în Uniunea Europeană, există două tipuri de proceduri – proceduri de tranzit intern T2 si proceduri de tranzit extern T1. Cum se utilizează declarația de tranzit extern T1? Află totul din acest articol marca Honexpres!

Procedura de tranzit T1

Așadar, documentele vamale T1 reprezintă un tip de procedură de tranzit. Acest tip de tranzit asigură transportul mărfurilor non-comunitare fără taxe de import în UE, statele AELS și alte zone agreate. Aceste taxe nu sunt datorate până când mărfurile sosesc în țara de destinație.

Cel mai important lucru pe care trebuie să îl înțelegem referitor la procedura T1 este că se utilizează în principal pentru mărfurile de import din afara UE. Aceasta înseamnă că mărfurile nu au fost fabricate în UE, ci urmează să fie transportate transnațional în Europa. Un transport printr-o țară terță de tranzit este, de asemenea, posibil cu documentul T1.

Procedura de tranzit T1 este inițiată la vama locului de plecare. Pentru aplicare și crearea acestui document sunt necesare anumite detalii: informații despre expeditor și destinatar, numărul de pachete și greutatea totală a acestora, numărul de etichete, tariful vamal etc. Astfel, mărfurile pot fi urmărite pe parcursul transportului.

După înregistrarea la vamă, aveți la dispoziție șapte zile pentru a vă prezenta marfa la biroul vamal respectiv. Aici, marfa va fi examinată, iar expeditorul și destinatarul vor fi identificați. Pentru procedura de tranzit T1, va trebui să lăsați și un depozit cu titlu de garanție. Acest depozit ar trebui să acopere costurile estimate pentru taxele de import care sunt datorate în țara de destinație. Puteți acoperi acest depozit cu titlu de garanție prin numerar, anumite acte comerciale sau cauțiune. Dacă lucrați cu un broker vamal, acesta se va ocupa de depozit, ușurându-vă sarcina.

Există și anumite proceduri simplificate, însă acestea sunt acceptabile numai pentru expeditorii sau destinatarii autorizați. În timpul vămuirii în țara de destinație, procedura de tranzit T1 va fi închisă. După prezentarea mărfurilor la vama de destinație, veți primi un aviz de expediere și un aviz de securitate. Apoi, mărfurile pot fi puse în liberă circulație.

Obținerea declarației de tranzit T1

Pentru a obține o declarație de tranzit T1, trebuie să prezentați documente precum:

  • factura comerciala sau factura proformă a mărfurilor transportate,
  • lista mărfurilor împachetate,
  • documentul de transport (CMR),
  • confirmarea autorizației de export,
  • certificatul de origine al mărfurilor și alte certificate, dacă este cazul.

Declarația de tranzit T1 se prezintă la biroul vamal de plecare în format electronic sau, în cazuri specifice, pe hârtie. După acceptarea acestuia, se generează în sistemul vamal NCTS (New Computerized Transit System)  un număr de referință MRN (Master Reference Number).

declaratie de tranzit T1 - Honexpres

O dată ce mărfurile au fost eliberate pentru tranzit, sistemul vamal generează un TAD (Transit Accompanying Document – document de însoțire a tranzitului) și o Listă de articole transportate. La rubrica „Tip declarație (1/3)”, trebuie să scrie codul de tranzit T1. TAD (și uneori Lista de articole) trebuie să însoțească mărfurile la biroul de destinație.

Mai jos am expus un specimen pentru documentul de însoțire a mărfurilor TAD:

document de insotire a marfurilor TAD - Honexpres

Lista de articole (LoI – List if Items) este un act vamal care însoțește documentul TAD. Acest act vamal indică tipul mărfurilor. În partea de sus a formularului de la rubrica „Tip declarație (1/3)” se introduce, iarăși, codul T1. Iată mai jos un specimen de document LoI:

lista de articole TAD T1 - Honexpres

Documentele T1 și varianta sa T1bis trebuie tipărite și completate într-una dintre limbile oficiale și acceptate de vamă ale țării de plecare. Codul numeric pentru declarația T1, așa cum este definit în directoarele ONU 2014b pentru schimbul electronic de date pentru administrare, comerț și transport este 821 – Declarație de tranzit (T1).

Transport complet – de la expeditor la destinatar

Atunci când ai nevoie de o casă de expediții profesională care să se ocupe de transportul tău complet, cu tot ce implică procedurile vamale, de la expeditor până la destinatar, alege Honexpres! Avem o echipă pregătită și experimentată pentru a se ocupa de întreg transportul tău, plus mijloacele logistice și conexiunile necesare pentru a ne asigura că beneficiezi de cei mai buni timpi de tranzit și cel mai prietenos tarif.

Honexpres – alegerea ideală pentru a organiza un transport intern sau internațional!

 

Recent Posts

Archives

Categories

Tags

Discussion

Leave A Comment

Related Posts

If you enjoyed reading this, then please explore our other articles below:

Back to News